YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Yazılım sektöründeki uzmanların yeni teknolojilere, programlama dillerine ve uygulama geliştirme bilgisine hakim olmaları beklenmektedir. Bilge Adam Akademi’nin sektörde ihtiyaç duyulan sertifikalı profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilen yazılım eğitimleriyle yalnızca kodlamayı​ değil; veritabanı, web programlama, servis mimarilerini ve robotik süreç otomasyonunu öğrenebileceksiniz.

Yazılım (.NET) eğitimlerinde hedefimiz, C# dilini ve her platformda uygulama geliştirmeye elverişli .NET Framework’ün güncel versiyonunu ö​ğreterek, öğrencilerimizin güçlü bir yazılım altyapısı oluşturmasını sağlamaktır.

Katılımcılara C#’ın tam uyumlu olduğu Object Oriented Programming (OOP - Nesne Yönelimli Programlama) ile yazılım geliştirme süreçlerinde,​ ekip üyeleri arasındaki hiyerarşi ve düzeni sağlayacak bir bakış açısı kazandırmak da eğitim hedeflerimiz arasındadır.

Ardından ASP.NET Core MVC yapısı, açık kaynak kodlu bir veritabanı sistemi olan PostgreSQL ile entegre edilerek, belirli senaryolarla uygulamalar geliştirilir. Ayrıca versiyon kontrol sistemi olarak GitHub kullanılır.

UiPath RPA Business Analyst & Developer eğitimi ise Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) adıyla geçen ve dijital sistemlerde bir işi, aynı bir insan gerçekleştiriyormuş gibi kendi başına yürütebilen robotlar tasarlayabilmemizi sağlar. Dünyadaki en popüler 3 robotik süreç otomasyonundan biri olan UiPath; insanların yapabileceği hataları yapmayan, uyumaya veya yemek yemeye ihtiyaç duymadan süreçleri otomatik olarak yürütebilen robotların tasarlanabileceği bir ortam olmasından dolayı popülerliğini giderek arttırmaktadır.

Artık yazılan uygulamaların veritabanı olmadan geliştirilmesi düşünülemez hale gelmiştir. Eğitimlerimizde veritabanı kavramı, yönetimi ve programlaması; dünyanın en güçlü ve Türkiye'nin en yaygın ​ilişkisel veritabanı sunucularından biri olan Microsoft SQL Server ile öğretilir.

Web programlamada; HTML5, CSS3, Bootstrap ve JavaScript konu başlıklarının yanı sıra Microsoft’un kod geliştirme sürelerini önemli derecede azaltıp, pek çok kolaylık sağlayan ASP.NET MVC mimarisi detaylarıyla ele alınır. Ayrıca web ve mobil tabanlı projelerde güvenli ve güçlü bir şekilde servis uygulamaları geliştirmeyi sağlayan ASP.NET Web API de öğretilir.

Web programlamanın .NET Core bölümünde ise hedef Microsoft’un her platformda uygulama geliştirmeye olanak veren açık kaynak kodlu bu teknolojisini öğreterek, katılımcıların güçlü yazılım mimarileri oluşturabilmelerini sağlamaktır. .NET Core aynı zamanda MVC mimarisi ile birlikte uygulamalı bir şekilde ele alınır.